Stolarka budowlana - kursy, szkolenia.
27.11.2021


Okna i drzwi nowoczesna stolarka budowlana kursy specjalistyczneDORADZTWO


KURSY SPECJALISTYCZNE


Dzięki współpracy z naszym partnerem, Firmą "Doradca Jot Zet" , służymy kwalifikowanym doradztwem w zakresie materiałów i technologii spełniających najbardziej wygórowane wymagania użytkowników stolarki budowlanej.

Oferujemy pomoc dla inwestorów, producentów i handlowców działających w sferze obrotu materiałami budowlanymi a także, i przede wszystkim, dla bezpośrednich montażystów okien i drzwi. Pomagamy w dotarciu do producentów i dystrybutorów wszelkich nowości materiałowych, służymy informacją i fachową wiedzą na temat najnowszych osiągnięć technologicznych. Zobacz najnowsze hity rynkowe      >>>>

Opiniujemy rozwiązania użytkowe i organizujemy ekspertyzy w zakresie materiałów, wykonawstwa i montażu stolarki. Podejmujemy się roli eksperta w sporach na linii producent-montażysta-odbiorca.

Oferujemy szeroki wachlarz kursów podejmujących zagadnienia związane z procesem produkcji, wprowadzaniem do obrotu handlowego oraz prawidłowością montażu okien i drzwi.


Prowadzimy kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia instruktażowe dla:


Różnorodność materiałów i technologii stosowanych we współczesnym budownictwie oraz wdrożenie nowych przepisów prawnych regulujących zasady produkcji, oznakowania, wprowadzania do obrotu handlowego oraz montażu stolarki budowlanej stawia coraz wyższe wymagania przed całą grupą specjalistów zajmujących się tymi zagadnieniami. Współczesne okno przestało już być zwykłym otworem naświetlającym a drzwi, obok podstawowej roli, umożliwiającej zamknięcie pomieszczenia, spełnić muszą niejednokrotnie szereg skomplikowanych funkcji, od których zależy bezpieczne użytkowanie całej budowli.

Oferowane przez nas programy szkoleniowe przekazują najnowsze osiągnięcia materiałowe i technologiczne tej dziedziny budownictwa. Zaznajamiają z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie obrotu handlowego i zastosowań okien i drzwi, traktowanych jako wyrób budowlany. W czasie naszych kursów omawiamy szczegółowo wszelkie zagadnienia związane z doborem materiałów i technologii, prawidłowością montażu oraz odbioru powykonawczego w świetle Instrukcji Nr 421 Instytutu Techniki Budowlanej. Szczególną uwagę zwracamy na nast. zagadnienia:

  - oznaczenia wyrobów budowlanych,
- pojęcie "Krajowa Deklaracja Zgodności"
- pojęcie i praktyczne znaczenie "Karty Wyrobu",
- instrukcja montażu i użytkowania wyrobu budowlanego,
- ocena prawidłowości montażu stolarki budowlanej w sposób
  spełniający wymagania techniczne w zakresie odporności:
 
 •     mechanicznej,
 •     termicznej,
 •     akustycznej,
 •     paroizolacyjnej.

 • Kontakt >>>>


  Nasza lokalizacja ...więcej

  Oferujemy interesujący
  program kursów ...więcej

  Doświadczona kadra
  dydaktyczna ...więcej

  Europejski system oceny
  i kwalifikacji znajomości
  języków obcych ...więcej

  Porównanie certyfikatów
  angielskich ...więcej

  Konkurencyjne ceny - przy
  zapisie tylko 100zł ...więcej

  Organizujemy nie tylko
  kursy językowe ...więcej

  Rewelacyjny kurs dla
  każdego: Planowanie finan-
  sów osobistych ...więcej

  Oferujemy usługi pośrednic-
  twa w zakresie ochrony
  życia i zdrowia oraz w zakre-
  sie ubezpieczeń majątko-
  wych ...więcej

  Ubezpieczamy nieruchomości
  domy i mieszkania ...więcej

  Ubezpieczamy samochody
  i środki transportu ...więcej

  Dysponujemy znakomitą
  ofertą finansowych
  programów oszczędnościowo
  -inwestycyjnych ...więcej